shape
shape
UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI
BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC
DUSU DUMITRU
DESPRE NOI
SERVICII
ONORARII
CONTACT
LICITATII
ECHIPA
shape
shape
ACTE NECESARE
INTREBARI
              Biroul executorului judecatoresc Dusu Dumitru indeplineste urmatoarele acte:
1. Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
2. Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
3. Comunicarea actelor de procedura
4. Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
5. Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
6. Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
7. Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
8. Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
9. Executari directe:
        - Evacuari
        - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
        - Vizitarea minorului
        - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
10. Executari indirecte:
        - Urmarirea mobiliara a creantelor
        - Urmarirea imobiliara a creantelor
11. Popriri
12. Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
13. Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
14. Procese - verbale de oferta reala
15. Confiscari
16. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
17. Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui
shape
shape
shape